Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Thông báo về việc nhận bằng TNTHPT cho học sinh niên khóa 2013-2014 trở về trước.
Để tiện cho công tác quản lý ,lưu trữ hồ sơ thông tin của nhà trường , nay nhà trường thông báo : - Tất cả học sinh đã hoàn thành kì thi TNTHPT và đã được cấp bằng TNTHPT từ năm học 2013-2014 trở về trước chưa nhận bằng, liên hệ phòng giáo vụ nhà trường để nhận - Sau ngày 30/6/2016, nhà ...