Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm

1- Bìa (theo mẫu phụ lục 6). 2- Trang phụ bìa. 3- Mục lục. 4- Danh mục chữ cái viết tắt (nếu có). 5- Phần nội dung SKKN. 6- Tài liệu tham khảo (nếu có). 7- Phụ lục (nếu có). 8- Cuối mỗi bản SKKN, có...

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh lớp 12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐỀ MINH HỌA  (Đề thi có05 trang)  KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề     Câu...

ho so thi dua 2016

 Hồ sơ SKKN, Thi đua khen thưởng 2016

Gợi ý viết sáng kiến kinh nghiệm

PHỤ LỤC 8   *Gợi ý về nội dung  các phần chính của sáng kiến kinh nghiệm:             1. Đặt vấn đề: (hoặc Lý do chọn đề tài )                    - Phần này tác giả chủ yếu trình bày lý do chọn đề...

MẪU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CỦA GV VÀ TTCM

TRƯỜNG THPT PHÚ LỘC TỔ …………   KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN …………… - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014 - 2015               Họ và tên giáo viên :………………..           Được phân công giảng dạy lớp :   Tuần học Tiết PPCT Tên...

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

Các Modun tài liệu bồi dưỡng thường xuyên. Quí thầy cô mở các file nhớ mật khẩu 123456

Những giáo án điện tử

Đang được cập nhật......

Các công cụ dạy học

Đang được cập nhật....................