Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Tin học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
giao an tin

Ngày soạn : 16/8/2009 Tiết PPCT:1 Chương I:   MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH                 Bài 1:   KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ  LẬP TRÌNH  I. MỤC TIÊU: Kiến thức: -                     Học sinh nhận biết được...

phần mềm đổi kích thước ảnh

Phần mềm free photo converter giúp đổi kích thước ảnh Đoàn Nhân