Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » ke hoạch hoạt động

ke hoạch hoạt động

Cập nhật lúc : 15:51 07/12/2017  

Kế hoạch triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên THPT năm học 2017-2018.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3005 /SGDĐT-GDTrH

V/v triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên THPT năm học 2017-2018.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 12 năm 2017

                                               

                        Kính gửi:

                                        - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;

    - Các trường THPT, THCS&THPT;

    - Trường THCS Nguyễn Tri Phương (thành phố Huế).

 

            Thực hiện Công văn số 5386/BGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai cuộc thi như sau:

            I. Đối tượng dự thi

           1. Đối với cấp THCS: Gồm học sinh, giáo viên.

           2. Đối với cấp THPT: Gồm học sinh khối 10,11 và Giáo viên.

            II. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi

          1. Nội dung

a) Cuộc thi dành cho học sinh: Có 02 vòng thi

            - Vòng 1: Vòng thi viết về kiến thức an toàn giao thông, dành cho tất cả học sinh thuộc đối tượng dự thi (đề thi riêng cho học sinh THCS và THPT). Đề thi gồm 2 phần:

            + Phần 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và Luật Giao thông đường bộ.

            + Phần 2: Các câu hỏi tự luận.

            - Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn dành cho học sinh có bài dự thi xuất sắc nhất ở Vòng 1.

            b) Nội dung cuộc thi dành cho giáo viên: Có 02 vòng thi

            - Vòng 1: Vòng thi viết về kiến thức an toàn giao thông, chia sẽ kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục an toàn giao thông dành cho tất cả giáo viên thuộc đối tượng dự thi (đề thi riêng cho giáo viên THCS và THPT). Đề thi gồm 2 phần:

            + Phần 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và Luật Giao thông đường bộ.

            + Phần 2: Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục an toàn giao thông cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

            - Vòng 2: Dành cho giáo viên có bài dự thi xuất sắc nhất ở Vòng 1.

+ Giáo viên chọn nội dung của tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.

+ Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:

* Kế hoạch dạy học chủ đề/ bài học đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

* Thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ…

* Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 02 trang giấy A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động học điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

Tiêu chí sản phẩm dự thi vận dụng theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014.

            2. Cách thức nhận đề thi

Nhà trường cử cán bộ phụ trách cuộc thi vào trang web: www.honda.com.vn lấy đề thi và phổ biến, hướng dẫn giáo viên và học sinh tham gia dự thi (ở mục lái xe an toàn).

            3. Thời gian tổ chức cuộc thi

            a) Vòng 1:

            - Từ ngày 10/12/2017 đến ngày 05/01/2018: Các trường phát động cuộc thi; phổ biến nội dung, cách thức tham gia dự thi, cơ cấu giải thưởng; giáo viên và học sinh làm bài thi. Các trường tập hợp bài dự thi của giáo viên và học sinh gửi về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH), ngoài tập bài dán nhãn ghi đầy đủ thông tin: tên đơn vị, số lượng bài dự thi của giáo viên và học sinh. Sau ngày 05/01/2018, Sở GDĐT sẽ không nhận bài dự thi của các đơn vị.

            - Ngày 07/01/2018: Sở gửi bài dự thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            - Từ ngày 11/01/2018 đến ngày 31/01/2018: Ban giám khảo tổ chức chấm thi.

            - Dự kiến ngày 15/02/2018, Sở GD&ĐT gửi thông báo kết quả thi vòng 1 đến các đơn vị.

            b) Vòng 2: Tổ chức Hội giao lưu và Lễ tổng kết trao giải

            - Bài dự thi vòng 2 dành cho giáo viên được nộp cho Ban tổ chức trước khi tổ chức ngày Hội giao lưu và Lễ tổng kết trao giải 15 ngày (ngày nộp bài vòng 2 được thông báo cùng với kết quả thi vòng 1; Sở sẽ thông báo đến các đơn vị danh sách giáo viên tham dự Hội giao lưu và Lễ trao giải sau khi có thông tin từ Ban tổ chức).

- Dự kiến tuần 2, 3 tháng 3 năm 2018: Tổ chức thi vòng 2 cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1; giao lưu giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1; tổng kết, trao giải cho cá nhân đoạt giải và các Sở GDĐT có kết quả dự thi xuất sắc nhất.          

- Địa điểm: Dự kiến tại thành phố Đà Nẵng.

III. Cơ cấu giải thưởng

1. Cuộc thi dành cho học sinh      

            a) Đối với cấp THCS: Tổng số 227 giải thưởng, trong đó gồm:

- 02 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 05 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 20 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 đồng hồ đeo tay và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 200 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.

            b) Đối với cấp THPT: Tổng số 1.232 giải thưởng, trong đó gồm:

- 12 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 20 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 200 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 01 đồng hồ đeo tay và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 1000 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.

            2. Cuộc thi dành cho giáo viên

            a) Đối với cấp THCS: Tổng số 114 giải thưởng, trong đó gồm:

- 01 giải nhất: Bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 laptop và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 03 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 10 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 100 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.

b) Đối với cấp THPT: Tổng số 280 giải thưởng, trong đó gồm:

- 01 giải xuất sắc, phần thưởng gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 xe máy Honda và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 09 giải nhất: Bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 laptop và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 20 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 50 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 200 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.

            Phần thưởng và giấy chứng nhận đạt giải của cá nhân đạt giải từ vòng 1 do Ban tổ chức chuyển trực tiếp về trường theo thông tin giáo viên, học sinh ghi trên bài thi.

IV. Kinh phí

Nguồn kinh phí do Công ty Honda Việt Nam tài trợ gồm: kinh phí ăn, lưu trú, đi lại cho giáo viên và học sinh đạt giải tham thi vòng 2, tham dự Hội giao lưu và Lễ trao giải.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) theo địa chỉ Email: cuongnv@hue.edu.vn; ĐT: 3.823.722 để trao đổi.

                                                                                                    

          KT.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC       

- Như trên (để thực hiện);                                                                                                              

- Ban ATGT tỉnh (để biết và phối hợp);

- Ban Giám đốc (báo cáo);                                                                

- website Sở (phổ biến);                                                                                        ( Đã ký )                                  

- Lưu: VP, GDTrH.                                                                                                                                                                            

 Nguyễn Tân   

 

 

Số lượt xem : 765