Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » ke hoạch hoạt động

ke hoạch hoạt động

Cập nhật lúc : 14:52 02/03/2018  

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” đến năm 2020

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   

 


Số:      376     /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Thừa Thiên Huế, ngày    26    tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua

“Nét đẹp văn hóa học đường” đến năm 2020

 
   

 

 

Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo về Quy định trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông; Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 03/4/2017 của UBND về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020; Kế hoạch số 870/KH-SGDĐT ngày 12/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” đến năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tạo môi trường học tập, sinh hoạt, giáo dục văn hóa, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, không bạo lực.

- Đảm bảo môi trường giáo dục mà ở đó người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực người học; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm ứng xử văn hóa, thân thiện.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng, bảo vệ cảnh quan, môi trường; góp phần phát huy các giá trị văn hóa Huế, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tạo nên nét đẹp văn hóa học đường bền vững, mang đậm đặc trưng văn hóa Huế.

- Góp phần nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục toàn diện học sinh.

2. Yêu cầu:

Phong trào được tổ chức triển khai trong tất cả các trường học và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên.

Việc triển khai được thực hiện một cách nghiêm túc; có phát động, triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; có tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ và tổng kết.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Tên phong trào thi đua:

Phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” đến năm 2020.

2. Thời gian thực hiện:

Từ năm 2018 đến năm 2020.

- Năm 2018 tổ chức sơ kết phong trào thi đua.

- Năm 2020 tổng kết phong trào thi đua.

3. Nội dung:  

3.1. Xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp

- Có hệ thống cây xanh, bóng mát phủ xanh (tối thiểu 50%) các dãy phòng học, sân trường và khuôn viên trường học.

- Cây xanh đảm bảo tính hệ thống; thảm cỏ, bồn hoa, cây xanh được chăm sóc thường xuyên, có kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các lớp thực hiện lao động vệ sinh, làm đẹp khuôn viên trường, lớp học tạo phong trào thi đua trong nhà trường về việc chăm sóc và xây dựng cảnh quan môi trường.

- Toàn bộ khuôn viên của nhà trường, các khối công trình phục vụ giảng dạy và học tập, làm việc, sinh hoạt của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, được bố trí ngăn nắp, gọn gàng, khoa học.

- Có thùng đựng rác (thùng có nắp đậy) dành riêng cho từng loại rác (loại có thể phân hủy và loại không thể phân hủy), được đặt ở các vị trí hợp lý đảm bảo mỹ quan. Rác thải được phân loại và được xử lý hàng ngày. Có hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt hoặc tự thu gom, xử lý chất thải, rác thải theo quy định.

- Có hệ thống cống rãnh, hố ga đảm bảo tiêu thoát nước thoát (nước mưa, nước thải sinh hoạt), không để nước ứ đọng trong khuôn viên trường, lớp; có hệ thống thoát nước dành riêng cho phòng thực hành, y tế, nhà bếp, khu vệ sinh.

- Đảm bảo nguồn nước sạch, hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Có nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên và học sinh theo quy định và được vệ sinh thường xuyên, đảm bảo sạch sẽ; có bồn rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

- Tổng thể khuôn viên, các khối công trình phục vụ giảng dạy và học tập, làm việc, sinh hoạt của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, hệ thống cảnh quan, cây xanh nhà trường quy hoạch hợp lý, khoa học đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục và kế hoạch phát triển dài hạn. Phòng học, hệ thống phòng hỗ trợ học tập và các phòng chức năng khác được sắp xếp, bố trí gọn gàng, trang trí đảm bảo thẩm mỹ, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, phù hợp với môn học và đảm bảo tính giáo dục.

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường ở địa phương.

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện theo đúng Điều lệ trường học quy định.

3.2. Xây dựng trường học An toàn – Lành mạnh - Thân thiện - Không bạo lực

- Có tường rào, hàng rào khuôn viên trường, có cổng trường, biển tên trường, sân vườn, cây xanh bảo đảm an toàn, vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện.

- 100% trường học (gồm cả cơ sở chính và lẻ) đều phải có cột cờ, treo cờ và tổ chức chào cờ hàng tuần.

- Có sân chơi, bãi tập, khu để xe phù hợp và thân thiện với người học.

- Có khối phòng học, phòng học bộ môn, phòng phục vụ học tập bảo đảm đủ ánh sáng, thoáng mát, có bàn ghế phù hợp với người học. Có khu nhà ăn, nhà nghỉ đối với các cơ sở giáo dục tổ chức bán trú, nội trú và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Có công trình vệ sinh, nước sạch, hệ thống điện và các công trình xây dựng khác bảo đảm an toàn, thân thiện, dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người sử dụng; có hệ thống, phương tiện đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ.

- Có tài liệu, học liệu về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại.

- Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối Internet và website đáp ứng yêu cầu dạy và học; được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nội dung an toàn, lành mạnh, phù hợp với độ tuổi người học.

- Không có hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong môi trường học đường.

- Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết.

- Có kế hoạch ngày, tuần, phân công, tổ chức học sinh lao động vệ sinh lớp học và khuôn viên trường.

3.3. Trang phục, ứng xử văn hóa

          a) Đối với cán bộ, giáo viên

          - Lập trường vững vàng, có thái độ đúng đắn trước những dư luận trái chiều ảnh hưởng đến lợi ích, uy tín quốc gia, dân tộc và sự tiến bộ của xã hội; định hướng tư tưởng tiến bộ cho học sinh.

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

- Trang phục chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Luật viên chức.

- Thực hiện văn hóa nơi công sở.

- Không thực hiện các hành vi sau:

+ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.

+ Thiếu trung thực trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; thiếu khách quan trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

+ Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

+ Ép buộc học sinh học thêm sai quy định.

+ Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp, trong hội nghị, hội họp chung của nhà trường (ngoại trừ những trường hợp cấp thiết).

+ Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

b) Đối với học sinh

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử đảm bảo tính văn hoá, lễ phép phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh.

- Trang phục chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường.

- Tham gia làm vệ sinh phòng học, khuôn viên trường và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

- Chấp hành pháp luật về tham gia giao thông, thực hiện văn hóa giao thông.

3.4. Hoạt động bảo đảm văn hóa học đường

- Bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn, phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai.

- Xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục có sự tham gia của người học.

- Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.

- Thiết lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin của người học; bảo mật cho người cung cấp thông tin.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống; trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa; hoạt động xã hội; hoạt động tương thân, tương ái, từ thiện vì cộng đồng; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh, thân thiện, thiết thực, ý nghĩa, bình đẳng, phù hợp với độ tuổi, đặc điểm tâm sinh lý của người học.

- Thực hiện công tác y tế trường học, công tác tư vấn, công tác trợ giúp người học.

- Thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình người học và cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học.

III. THỜI GIAN, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2018 đến tháng 01/2020

2. Lộ trình thực hiện:

- Phát động thực hiện Kế hoạch

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Ngày 26/02/2018.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc và các trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên: Ngày 05/3/2018.

- Tổ chức sơ kết tháng 12/2018 gắn liền với sơ kết học kỳ I năm học 2018 – 2019.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Ngày 31/12/2018.

+ Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc và các trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên hoàn thành sơ kết và nộp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/12/2018.

- Tổ chức tổng kết tháng 01/2020 gắn liền với sơ kết học kỳ I năm học 2019 – 2020.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Tháng 01/2020.

+ Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc và các trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên hoàn thành tổng kết và nộp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/01/2020.

3. Khen thưởng:

- Khen thưởng sơ kết phong trào thi đua: Các đơn vị tổ chức sơ kết, khen thưởng theo thẩm quyền và gửi hồ sơ báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết; tặng giấy khen và trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể theo cơ cấu: Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

IV. KINH PHÍ

- Từ kinh phí chi thường xuyên do nhà nước cấp theo dự toán hằng năm.

          - Từ công tác xã hội hóa và từ các nguồn huy động hợp pháp khác.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng Chính trị, tư tưởng – Công tác học sinh, sinh viên:

          - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan thuộc Sở theo dõi, tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, kiểm tra đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch tại các cơ sở giáo dục; tổ chức sơ, tổng kết và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

           - Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phong trào và ban hành các tiêu chí đánh giá thi đua.

2. Các Phòng Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học và Giáo dục Chuyên nghiệp – Giáo dục Thường xuyên:

Phối hợp với Phòng Chính trị, tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch gắn với nhiệm vụ chuyên môn từng bậc học phụ trách.

3. Văn phòng Sở:

Tham mưu bổ sung các tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của Sở; tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc và các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên:

- Ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai Kế hoạch tại các đơn vị đến với các cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và cá nhân có liên quan để thực hiện.

- Tổ chức sơ, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (kèm theo hồ sơ đề nghị khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác thực hiện nét đẹp văn hóa học đường (nếu có)) về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị, tư tưởng – Công tác học sinh, sinh viên) theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” đến năm 2020, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc và các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Bộ GD&ĐT    (để báo cáo);

-    UBND Tỉnh 

-    Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV (để báo cáo);

-    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

-    Sở Văn hóa và Thể thao

-    UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);

-    Ban ATGT tỉnh              

-    Ban Giám đốc Sở;

-    Phòng GDTH, GDTrH, GDNN-GDTX, VP;

-   Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc, các Trung tâm GDNN-GDTX;           

-    Website Ngành (phổ biến);

-   Lưu: VT, P.CTTT-HSSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tân

 

 

Số lượt xem : 137