Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 25 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 28/08/2012  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Trần Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email: nguyenhonghanh@gmail.com
Điện thoại: 0973304212
Địa chỉ: Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách: Phụ trách chung

Số lượt xem : 2811