Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 03 tháng 08 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

QUY DỊNH PHÚC KHẢO BÀI THI THPT QUỐC GIA 2015

QUY DỊNH PHÚC KHẢO BÀI THI THPT QUỐC GIA 2015

1. Hồ sơ đề nghị phúc khảo Để phúc khảo bài thi, thí sinh cần điền thông tin vào Đơn đề nghị phúc khảo. Thí sinh nhận mẫu đơn phúc khảo tại địa điểm nộp đơn phúc khảo hoặc tải mẫu đơn từ các địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn và http://moet.gov.vn. 2. Nộp đơn phúc khảo - Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo tại một trong các địa điểm: Trường THPT hoặc Trung tâm giáo dục thường xuyên, nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi; sở giáo dục và đào tạo hoặc Trường đại học chủ trì cụm thi, nơi thí sinh dự thi. - Thời gian nộp đơn phúc khảo: từ sau ngày công bố kết quả thi đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2015 (để trường tổng hợp và gửi Sở GD).

Tin hoạt động

    Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Website

    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHÚ LỘC Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước; Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo QĐ số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ vào chức năng và năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Xem thêm