Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 29 tháng 03 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

MẪU PHIẾU THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG NĂM 2015

MẪU PHIẾU THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG NĂM 2015

Hồ sơ dự thi : 1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (Theo mẫu); 2. Mô hình, sản phẩm dự thi. 3. Bản thuyết minh theo nội dung (điểm 4 của tiêu chuẩn nêu trên); 4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả 2 ảnh 4x6, ghi rõ thông tin ở mặt sau; 5. Bản sao giấy khai sinh người dự thi.

Tin hoạt động

    Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Website

    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHÚ LỘC Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước; Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo QĐ số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ vào chức năng và năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Xem thêm