Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 02 tháng 09 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO: V/v tiếp nhận phiếu ĐKXT của thí sinh nộp nguyện vọng bổ sung vào các trường ĐH, CĐ năm 2015.

THÔNG BÁO: V/v tiếp nhận phiếu ĐKXT của thí sinh nộp nguyện vọng bổ sung vào các trường ĐH, CĐ năm 2015.

Thực hiện công văn số 4303/BGD ĐT-KTKĐCLGD ngày 24/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung;Thực hiện công văn số Số: 2054 /SGDĐT-GDCN ngày 28/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo. ...

Xem thêm

Tin hoạt động

    Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Website

    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHÚ LỘC Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước; Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo QĐ số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ vào chức năng và năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Xem thêm