Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 28 tháng 04 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

PHÂN CÔNG TRỰC LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 AL), 30/4-01/5

PHÂN CÔNG TRỰC LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 AL), 30/4-01/5

Thực hiện Công văn số: 952/SGD&ĐT-VP, ngày 17/4/2015 của Sở Giáo dục & Đào tạo TT Huế V/v: Thông báo lịch nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Trường THPT Phú Lộc phân công trực Lễ như sau:

Xem thêm

Tin hoạt động

    Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Website

    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHÚ LỘC Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước; Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo QĐ số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ vào chức năng và năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Xem thêm