Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 04 tháng 07 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHÚ LỘC LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2015-2020

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHÚ LỘC LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2015-2020

BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHÚ LỘC Quyết định triệu tập các Đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ trường THPT Phú Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. 1. Thành phần Đại biểu: Toàn thể đảng viên của Đảng bộ trường THPT Phú Lộc và Đại biểu mời. 2. Thời gian tổ chức Đại hội: 02 ngày (từ ngày 04/6/2015 đến ngày 05/6/2015) - Ngày 04/6/2015: Đại hội họp phiên trù bị, bắt đầu vào lúc 14h00. - Ngày 05/6/2015: Đại hội chính thức, bắt đầu vào lúc 7h00.

Tin hoạt động

    Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Website

    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHÚ LỘC Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước; Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo QĐ số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ vào chức năng và năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Xem thêm